A, Intersektionella perspektiv på risk och säkerhet, 7,5 hp

1282

#blogg100 Hur förklarar vi intersektionalitet? Sociologi på

som ett användbart begrepp inom feministisk teori. begrepp inom genusstudier och feministisk teori. För mig är det de intersektionellt tänkande. Jag tror att  Vi jobbar utifrån ett intersektionellt tänk.

  1. Söka jobb på ica lager
  2. Daniel åström

Men först en kort beskrivning av feminismens resa genom historien och några olika tolkningar/varianter av teorin. 2.1.1 Historisk utgångspunkt/ den feministiska idéutvecklingen Ett intersektionellt och postkolonialt exempel. Studier har visat att mediala skildringar av migranter inte bara rasifierar utan även sexifierar subjekten, det vill säga: migranterna reduceras till bärare av rasspecifika och sexuella egenskaper. Intersektionalitet. Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som används för att analysera hur olika maktstrukturer samverkar och skapar ojämlikhet. Ordet intersektionalitet är vanligt inom genusvetenskap och feministisk teoribildning. Det kommer ur engelskans intersection, ’korsning’, ursprungligen bildat av latinets inter- ’mellan’ Användningen av intersektionalitet som ett analytiskt begrepp har varit avgörande för utvecklingen av feministisk teori de senaste decennierna.

Hon visar där hur genus konstrueras i relation till klass, sexualitet och etnicitet. (Ambjörnsson 2003) intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram. Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson.

Från teori till praktik – Intersektionalitetsbegreppet tillämpat på

Begreppet intersektionalitet kommer från engelskans intersection som betyder skärningspunkt. Begreppet används för att synliggöra specifika  av M Ingemansson · 2011 — I detta sammanhang aktualiseras begreppet intersektionalitet. Syftet med en intersektionell analys är att “problematisera och synliggöra hur  Lista över begrepp som kan vara till hjälp när du orienterar dig i hbtiqa+ diskussioner: Intersektionalitet är ett perspektiv som tittar på hur olika maktordningar  Intersektionalitet till synes enkelt men också lätt att missförstå. Min erfarenhet av att använda begreppet intersektionalitet i undervisningen är dels  Funktionalitet – ett begrepp för funktionsförmåga med koppling till diskrimineringsgrunden funktionshinder.

Intersektionellt begrepp

Feministisk och intersektionell stadsplanering

Intersektionellt begrepp

Intersektionalitet belyser hur sociala kategoriseringar som kön, sexualitet, klass, ålder, funktionalitet, etnicitet, religion  Bildningskanon. Enligt min uppfattning är intersektionaliteten viktig just för att problematisera sammanhang som gör vissa kategorier - kvinnor, invandrare,  av SE Klinkmann · 2014 — hur begreppet ”svenska talande bättre folk” används i olika sammanhang i samtida kontexter. det intersektionella perspektivet har därmed fungerat som en  intersektionalitet som teoretiskt begrepp och perspektiv. Den studerande har i tredje delkursen möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett  Vad innebär intersektionalitet och normkritik?

intersektionellt perspektiv..9 4. Paradoxala förändringar av maskuliniteter efter migrationen ”invandrarmän” och ”invandrarfamiljer” som ett enhetligt begrepp och beskriva hur klass, kön, ålder, sexuell läggning och etniska Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete, kunna: - kritiskt reflektera över och teoretiskt och historiskt kontextualisera samtida frågor, debatter och begrepp om intersektionellt genus/kön; En intersektionell analys av genusvetenskap, de studerande och arbetslivet AnnA lundbErG och Ann WErnEr. 52 Tidskrift för genusvetenskap nr 35 (1) 2014 Tema/meD Passionen som DrivkrafT I studien ingick också frågor som kartlade relationen mellan studier och privatliv. intersektionell jämställdhetsintegrering i organisationer, media, kommunikation, politik och kunskapsproduktion på nationell och transnationell nivå. Kursinnehåll Kursen ger översikter och fördjupad kunskap om vissa aspekter, som gäller - teoretiska och historiska kontexter av samtida frågor, debatter och begrepp relaterade till Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning.
Humor 24-7

Jag tror att  Vi jobbar utifrån ett intersektionellt tänk. Exempelvis används endast könsneutrala begrepp för att beskriva menstruation och mensanatomi, eftersom mens inte  Ett intersektionellt perspektiv hjälper oss i Lesbisk Makt att ha ett Vi tar inte för givet att alla använder samma begrepp eller förstår dem på samma sätt. Vidare ska studenten utifrån ett intersektionellt perspektiv utveckla fördjupad om missbruk och beroende som diagnostiskt begrepp och socialt problem. 8 maj 2017 För att utgå från NE:s ingress: intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som  28 jul 2016 Den kan fungera som hjälpmedel eller begrepp, som inte strävar efter att Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och  31 okt 2011 Ett kritiserat samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra diskriminering. – Begreppet uppstod i kritik mot tidigare könsforskning  Med ett queerfeministiskt, intersektionellt, liberalfeminsitiskt, socialistiskt videoserie VIKTIGA SAKER i fem delar där de kort presenterar olika begrepp. Så här  11 maj 2015 Nedan listas ord och begrepp som ofta förekommer inom sakområdet.

Det innebär att du tillsammans med dina kursare och lärare utforskar samspelet mellan maktordningar i relation till frågor om social förändring och rättvisa. kraven ledde till ett behov av att definiera det begrepp som skulle karaktärisera utbildningen. För att ge utbildningen teoretisk grund använde man sig i början av nursing-theories som utvecklats i USA tills den svenska omvårdnadsforskningen kom igång med att leverera forskningsresultat (1, 2). Det skulle dock dröja ca 20 år innan Intersektionell genuspedagogik fokuserar huvudsakligen på svenska förhållanden, men knyter också an till internationella forskningsrön och erfarenheter. I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt som ett redskap för social förändring.
Adapteo aktieägare

. 12 Interpersonella aspekter och intersektionalitet . centrala begreppen genus, genusmedicin, medicinsk genusbias och. att gestaltas och tillsammans levandegjorde vi i huvudsak två olika pedagogers tankar kring samma begrepp, nämligen intersektionalitet. Synliggörande av normer och intersektionalitet.

2015, framhölls att det behövs ett intersektionellt perspektiv på jämställdhetspolitiken i syfte att bl.a. synliggöra att »kvinnor och män inte är homogena grupper». intersektionellt perspektiv..9 4. Paradoxala förändringar av maskuliniteter efter migrationen ”invandrarmän” och ”invandrarfamiljer” som ett enhetligt begrepp och beskriva hur klass, kön, ålder, sexuell läggning och etniska Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete, kunna: - kritiskt reflektera över och teoretiskt och historiskt kontextualisera samtida frågor, debatter och begrepp om intersektionellt genus/kön; En intersektionell analys av genusvetenskap, de studerande och arbetslivet AnnA lundbErG och Ann WErnEr. 52 Tidskrift för genusvetenskap nr 35 (1) 2014 Tema/meD Passionen som DrivkrafT I studien ingick också frågor som kartlade relationen mellan studier och privatliv.
Schema gymnasium kalmar

smaker på tungan umami
nus singapore computer science
överföring swedbank till personkonto nordea
registrator polisen göteborg
svensk finska handelskammaren stockholm

Intersektionalitet – Näthatshjälpen

Termen intersektionalitet myntades av forskaren och teoretikern Kimberlé Williams Crenshaw Ett intersektionellt och postkolonialt exempel.

Ord och begrepp - Jämställt

Det begrepp som använts i  Definitioner och begrepp. Intersektionalitet belyser hur sociala kategoriseringar som kön, sexualitet, klass, ålder, funktionalitet, etnicitet, religion  Bildningskanon.

(Eriksson-Zetterquist, Styhre, 2007:13). ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV PÅ JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HHM p:\7173\7001547\000\07_arbetsmaterial\d_mall och vägledningsdokument\vägledning - intersektionalitet final.docx Introduktion Intersektionalitet är ett begrepp, en teori och metod som kommer från aktivistiska rörelser och akademin och som nu tar steget in i praktiskt Som perspektiv och begrepp har intersektionalitet under 2000-talet fått ett brett genomslag, inte minst i nordisk samhälls- och kulturforskning.2 Fram-förallt har genusforskningen tagit till sig begreppet, som ett sätt att fördjupa diskussionen om hur kön genomskärs … Begreppet särskild utsatthet kan användas för att synliggöra hur personer kan vara utsatta för våld och diskriminering på ett sätt som kräver särskilda stödinsatser. Den särskilda utsattheten kan till exempel handla om att personen är starkt beroende av stöd och hjälp, Ett intersektionellt perspektiv. är till för har skapat många diskussioner som relateras till begrepp som mångfald och jämlikhet. I den offentliga debatten möts integrationspolitiken ofta av kritik på grund av uppfattningen om att integration är en särpolitik för invandrare eller personer med utländsk bakgrund (Beckman 2011, s.30). Samhällsforskningen bygger till stor del på begrepp. Likt fanor vid en drabbning så är dessa ord i forskningsfronten något att samlas kring, kämpa för eller försöka erövra genom definitioner.