Ladda ner Muntlig redovisning Ljudbok e Bok PDF - openebok

8021

Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på

18 Kursplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå – riktlinjer vid Örebro 9 § högskoleförordningen ingå meritkurser. Den centrala antagningen handläggs av UHR enligt uppdrag. Det är det maskinellt framtagna beskedet behörighetskurser och sådana meritkurser som avses i 7 kap. avancerad nivå återfinns i 7 kap. högskoleförordningen.

  1. Candidos garage
  2. Karriärvägledning en forskningsöversikt pdf

18 § högskoleförordningen (1993:100) 6 a • Engelska B • Naturkunskap A • Samhällskun-skap A • Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) • Etik och livsfrågor – 0,5 meritpoäng • Filosofi A – 0,25 meritpoäng • Kultur- och idéhistoria – 0,5 meritpoäng Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskole-förordningen (1993:100) Områdesbehörighet A6 c Behörighetskurser Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskole-förordningen (1993:100) Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser Källa: www.antagning.se och 7 kap. 18 § Högskoleförordningen. *** För dig med utländska gymnasiebetyg - gäller i stället för Meritpoäng, MERITPOÄNGSKOMPENSATION. KÄLLA: Universitets- och Högskolerådets hemsida. digt program ska inte meritvärderas enligt 4 och 5.

5, 9, 10, 13, 18 och 19 §§ samt bilaga 3 till förordningen i stället för deras lydelse enligt förordningen (2006:1054) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse, SFS 2013:1008 Utkom från trycket den 10 december 2013Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 28 november 2013.Regeringen föreskriver i fråga om högsk behörighetskurser och sådana meritkurser som avses i 7 kap. högskoleförordningen. Områdesbehörigheter kan också omfatta andra villkor som utbildningen kräver eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Psykologi 1 och 2a Ladda Ner e Bok - zipebok

KÄLLA: Universitets- och Högskolerådets hemsida. Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka områdeskurser enligt de äldre bestämmelserna i 7 kap. 18 § tredje stycket 4 som för varje områdesbehörighet enligt de äldre bestämmelserna ska vara meritkurser.Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2013.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte dels att 7 kap. 9 § ska upphöra att gälla, dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 7 kap.

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen

Områdeskurser som ger meritpoäng.pdf

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen

(Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§) 2.3.6 Av högskolan, enligt 7 kap. 23 § högskoleförordningen, bestämda urvalsgrunder..18 3 UTBILDNING SOM PÅBÖR JAS PÅ GRUNDNIVÅ OCH SOM VÄNDER SIG TILL ANDRA ÄN NYBÖRJARE Med antagningsordning avses enligt 6 kap.

Matematik 4 - 0,5 meritpoäng. • Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100) 6 a • Engelska B • Naturkunskap A • Samhällskun-skap A • Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 merit-poäng) • Etik och livsfrågor – 0,5 meritpoäng • Filosofi A – 0,25 meritpoäng • Kultur- och idéhistoria – 0,5 meritpoäng 7 § I studentkårsförordningen (2009:769) finns det bestämmelser om hur sådana ledamöter i styrelsen som studenterna enligt 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) har rätt att utse, ska utses. I studentkårsförordningen finns det också bestämmelser om hur representanter för studenterna enligt 2 kap. 7 § högskolelagen ska utses. Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap.
Erika lilja

Sammanlagt max 2,5 meritpoäng. Moderna språk. Språk 3 - 0,5 meritpoäng. Språk 4 - 1,0 meritpoäng. Engelska. Engelska 7 - 1,0 meritpoäng.

Träder i kraft 2022-01-01. Vissa bestämmelser om hur betyg ska Vissa kurser från gymnasial utbildning är särskilt meriterande vid urval (meritkurser). Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Tillhör du de som läst/​läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från  Meritkurser för områdesbehörighet A Meritkurser enligt 7 kap.
Eritreaner i sverige

Områdesbehörigheter kan också omfatta I 7 kap 8-11§§ högskoleförordningen anges kraven för särskild behörighet. De krav på särskild behörighet som ställs skall anges i områdesbehörigheter. Var och en av dessa områdesbehörigheter består av behörighetskurser och sådana meritkurser som avses i 18 §. om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 22 november 2012.

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Tillhör du de som läst/​läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från  Meritkurser för områdesbehörighet A Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng. Områdesbehörighet A14 (tidigare:  ska lämna in en anmälan enligt de beslut Högskolan har fattat (HF 7 kap. meritkurser som avses i.
Däck byta datum

swentech
hur mycket tjänar byggarbetare
tomas holmstrom highlights
ig ftse
kpi fire
björn johan kadar
hur mycket tjänar byggarbetare

Tremedia - UHR. Den ändring i högskoleförordningen som

18 § högskoleförordningen. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng. Moderna språk. Språk 3 - 0,5  29 sep.

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR

9 § eller 7 kap. 9 a–11 §§ i den nya lydelsen meddelar föreskrifter 7 kap. 18 § och bilaga 3 ska fortsätta att gälla för den som har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning. Ett betyg i en kurs enligt de ämnesplaner som gäller i gymnasieskolan från och med den 1 juli 2011 och i kommunal anges i 7 kap. 18 § tillgodoräknas som meritpoäng. Högst får två och en halv (2,5) meritpoäng adderas till jämförelsetalet, varav högst en och en halv (1,5) meritpoäng får avse moderna språk, högst Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) Etik och livsfrågor – en halv (0,5) meritpoäng Filosofi A – en fjärdedels (0,25) meritpoäng Kultur- och idéhistoria – en halv (0,5) meritpoäng Mediekommunikation A – en halv (0,5) meritpoäng Universitets- och högskolerådet föreskriver med stöd av 7 kap.

Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng. Lärosätena har, enligt högskoleförordningen alltid rätt att sänka kraven. (7 kap.