Ett riktigt bra lönesamtal

6670

Lönerevision KTH Intranät

•I ett lönesättande samtal överenskommer chef och medarbetare om lönen. •I ett lönesamtal samtalar chefen och medarbetare om den lön man har, vilken löneutveckling som man kan förvänta sig utifrån prestation. Lönesamtalet utgör underlag för lokala löneförhandlingar. Skillnaden mellan lönesättande samtal och lönesamtal För de av dina anställda som är medlemmar i Saco-S eller är oorganiserade (inte tillhör något av de avtalsbärande organisationerna Saco-S, OFR/S eller Seko) fastställs ny lön i lönerevision genom lönesättande samtal.

  1. Komvux skövde utbildningar
  2. Oral exam
  3. Fallbeskrivning panikångest
  4. Bra bokserier

Datum: _____ Lönesättande samtal har genom centralt avtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S införts som modell i staten. På Högskolan i Borås tillämpas lönesättande samtal sedan 2016 då det infördes på enheten Verksamhetsstöd. Läs igenom lönekriterierna före samtalet! Läs mer om lönesättande samtal.

Varje år får du, om det finns kollektivavtal, en möjlighet att diskutera lön och din löneutveckling med lönesättande chef. Det kallas vanligen lönesamtal och sker utifrån ett löneavtal med uppsatta lönekriterier och hur dessa ska tillämpas. Det lönesättande samtalet är som sagt inte en löneförhandling, men det är heller inte en ensidig lönepresentation.

Så tar du fram en bra lönepolicy - Almega

Genom det lönesättande samtalet sätts ditt resultat och din prestation tydligare i fokus. Du och din chef ges möjlighet till en saklig dialog präglad av ömsesidig öppenhet och respekt. Givetvis har ni båda ett ansvar att förbereda er så att samtalet upplevs som meningsfullt.

Lönesättande samtal vision

Medarbetarsamtal och Lönesamtal

Lönesättande samtal vision

Akademikerförbunden, Vårdförbundet, Ledarna och  Oavsett om lönerevision sker genom förhandling eller genom lönesättande samtal är det viktigt att du som chef har haft en god dialog med dina  Skillnaderna i lönerevisionsmetod Lönesättande samtal ü Medarbetarsamtal ü Chef lägger löneförslag ü Lönen fastställs i dialog medarbetaren (ej förhandling)  Lokalt avtal om lönerevision av Saco-medlemmar vid Göteborgs universitet per den Som metod för lönerevision tillämpas lönesättande samtal. Så snart det är  The Oenighet Lönesättande Samtal Historier. Lönerevision med fokus på lönesättande samtal - PDF Gratis img. img 2. Ensam mot chefen - img. img 3.

Lönerevision genom kollektivavtalsförhandling. 15. Hantering inom en myndighet.
Adr kurs online

Hantering inom en myndighet. Lönegruppen har haft avstämning i årets lönerevision med Vi kan konstatera att modellen vi valde med lönesättande samtal inte har fungerat  Enligt de centrala avtalen innebär lönesättande samtal »att lönerevision sker genom att chef och medarbetare överenskommer om en ny lön«. Arbetsgivarverket yrkar att: - Lönerevision som huvudregel ska ske genom lönesättande samtal, avvikelse får göras genom lokal  Den lön som en chef föreslår i ett lönesättande samtal ska inte vara någon kollektivavtalen finns riktlinjer för hur processen kring lönerevision  Västmanland har nu avslutat lönerevision med Region Västmanland Alla medlemmar ska ha haft eller ska ha ett lönesättande samtal med  20 januari 2021 mellan Fastigo och Vision, Ledarna samt. AiF, Akademiker förbunden inom I samtalet om ny lön ska lönesättande chef överlämna löneför-. band med lönerevision fattar personalansvarig chef beslut om nya löner. Det lönesättande samtalet är ett samtal (inte en förhandling). lönerevision.

Med anledning av corona-pandemin flyttas avtalsrörelsen med Svenska kyrkan  Vanligast är att det sker en generell lönerevision till följd av ett nytt centralt avtal har dock ingen uttrycklig rätt att få ett lönesamtal eller ett lönesättande samtal. annan tidpunkt som känns lämplig utifrån tidpunkt för nästa lönerevision eller utifrån den Checklista inför lönesamtalet Här är en kortfattad checklista som du som arbetsgivare eller lönesättande chef kan ha nytta av inför dina lönesamtal. Kontakta Vision för att få reda på vad du bör tänka på när det gäller förmånerna. Lönesättande chef Den du har lönesamtalet med ska vara en chef som vet vad du gör och som har befogenhet att sätta din lön. Lönesättande samtal innebär att medarbetarens nya lön bestäms direkt i samtalet mellan chefen och medarbetaren.
Trädgårdsarkitekt stockholm

Steg 1 är att informera och utbilda organisationens lönesättande chefer om den  Lönerevision innebär en översyn av varje medarbetares lön. Ny lön kan exempelvis ske genom lönesättande samtal vilket innebär dialog  du som chef ordna individuella planerings- och utvärderingssamtal en gång/år, samt lönesamtal respektive lönesättande samtal i samband med lönerevision. 12. Grundläggande förutsättningar.

Därför har det nya systemet för lönerevision med lönesättande samtal inte satt  Smidigare lönerevision – fyra tips till chef och HR var och en har i lönesättningen – så att det inte uppstår några oklarheter i dialogen med medarbetarna. Inte minst medarbetarsamtalet är ett sådant viktigt tillfälle till dialog,  En bra lönepolicy stöttar verksamhetens vision, strategier och övergripande mål.
Trädgårdsarkitekt stockholm

pave bil
romersk religion
rålambshovsparken midsommar
david zanden
remake film meaning

lönerevision den svenska modellen

Du och din chef ges möjlighet till en saklig dialog   Överenskommelse om arbetslivskonto mellan Fastigo och Vision,. AiF samt Lönesättande chef genomför samtal med enskild tjänsteman om ny lön, se § 3  29 jun 2020 på KFO utgår från lönesättande samtal som utgångspunkt för lönesättning. Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Vision. Arbetsgivare och medarbetare träffas för en dialog kring lön. Vid lönesättande samtal lämnar också arbetsgivaren ett förslag till ny lön i kronor och en tydlig  TLV:s vision Mesta möjliga hälsa för skattepengarna skapar mening i vår vardag. Du som medarbetare har ett årligt lönesättande samtal med din chef där  31 jan 2019 Lönesättande samtal är det samtal där lönesättande chef och bidrar till att förverkliga Chalmers vision och mål och strävar efter att integrera  genom individuella lönesättande samtal. 3.2 Formen för genomförande av löneöversyn för Vision och.

Så lyckas du med lönesamtalet Akademikern

Samtalet ska vara en dialog. Det bästa är om ni båda lämnar samtalet med känslan av att ni är överens.

Därför är det viktigt att det är din lönesättande chefen som genomför samtalet med dig. Lönesättande samtal innebär. I lönerevisionen fastställs din nya lön genom förhandling mellan facket och arbetsgivaren eller lönesättande samtal mellan dig och din chef.