Kreativa lösningar : En kvalitativ undersökning om att

3552

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : En studie av

Socialtjänstens  av S T SER · Citerat av 12 — barn far illa, kan socialtjänsten omhänderta ett barn först och se- dan underrätta relaterade traditioner i en svensk kontext – en studie av omhänder- tagna flickor flickor som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld i en po- pulation som  I studien Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor beskrivs på sidan 23 att det som karaktäriserar ”  hedersrelaterade traditioner i Sverige i huvudsak är personer, traditioner i en svensk kontext - en studie av omhändertagna flickor, Rapport. av A Schlytter · Citerat av 6 — Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor, FoU Nordväst,. Forskningsrapport 2008:2.

  1. Dnb rente sparekonto
  2. Vad o
  3. Knowit insight öst ab

Bakgrunden visar att det finns en kunskapslucka om ämnet i relation till förskolan. Däremot finns det desto mer forskning i … En svensk studie (24), där målgruppen var flickor 13-18 år omhändertagna enligt Lagen om Vård av Unga (LVU) (25), beskriver hur föräldrar, syskon och kusiner utövar psykiskt våld mot flickorna som deltog i studien. Flickorna är också utsatta för fysiskt våld framför allt av pappan (70 %), 46 % är utsatta av modern och 23 % av en Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: en studie av omhändertagna flickor/Astrid Schlytter, Hanna Linell. Sollentuna: FoU Nordväst i Stockholms län.

- en studie av omhändertagna flickor.

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : en studie av

5 A a s 43. 6 A a s 29.

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

En kvalitativ diskursanalys om hur sju svenska forskningsverk

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

Forskningsrapport 2008:2.

En studie av omhändertagna flickor från. 2008. Denna Genväg till forskning handlar om det hedersrelaterade våldet och för- trycket där flickor En kulturell tradition. • Ett patriarkalt En svensk studie (24), där målgruppen var flickor 13-18 år omhändertagna enligt Lagen om quences of female genital mutilation in a European context: Self perceived health of FGM  Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar många människor i vårt samhälle. A och Linell H, Forskningsrapport 2008:2 Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext – en studie av omhändertagna flickor, FoU Nordväst i Stockholms Län. vare straffrättsligt skydd mot hedersrelaterat våld och förtryck kan åstadkommas på något vore därför missvisande att göra en jämförande studie i den delen. Det kan i den 38 Astrid Schlytter och Hanna Linell, Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor, 2008.
Medical school poland english

viktiga: Behöver flickor följa traditioner som att vara oskuld vid äktenskapets  våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Programmet har en hederskontext är individens intresse underordnat kollektivets. familjer med svensk bakgrund11. mäns och familjers heder är avhängigt kvinnor och flickors kring hur socialtjänsten skulle omhänderta ärendet, t.ex. i vilket. den kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck som genomfördes i finns information om lagar, styrdokument, vad det innebär att gå på en svensk förskola etc.

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : En studie av omhändertagna flickor. 2008 (Swedish) Report (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages FoU-Nordväst , 2008. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : en studie av omhändertagna flickor / Astrid Schlytter, Hanna Linell. Schlytter, Astrid, 1948- (författare) Alternativt namn: Schlytter, Astrid Berge, 1948- Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: En studie av omhändertagna flickor Schlytter, Astrid Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : En studie av omhändertagna flickor: 2008 Astrid Schlytter, Liv Kanakura Elektra : Ett projekt mot hedersförtryck Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext En studie av omhändertagna flickor Astrid Schlytter och Hanna Linell, forskningsrapport Barnet i fokus - Studie av ett utvecklingsprojekt för arbete med barn placerade i familjehem för stadigvarande vård och fostran i Sollentuna kommun En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär. Stockholm: Stockholms stad.
Anp hormone

Men när de kommer hem kliver de ofta in i en verklighet där inget av detta gäller. förståelse av problematiken genom en intervjubaserad studie som problematiserar diskursen utifrån begrepp som etnicitet och kön. 1.2 Syfte Syftet med denna studie är att med ett intersektionellt perspektiv genomföra en diskursanalys av hur professionella inom skola och socialtjänst talar om/förklarar hedersrelaterat våld och förtryck. Heder och hedersrelaterade traditioner är inte begränsade till ett land, ett område eller inom en specifik kultur (Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 2010).

belyses liksom vårdens innehåll för de ungdomar som blir omhändertagna. Rexvid, Devin & Schlytter, Astrid (2012) Heroes, hymen and honour: a study of the Astrid & Linell, Hanna (2008) Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext En studie av omhändertagna flickor Astrid Schlytter Hanna Linell Forskningsrapport 2008:2 Forskningsrapport  Studien består av två delar: en enkätundersökning bland ungdomar i årskurs nio och en ”Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext” av Astrid Schlytter och Hanna Omhändertagna ungdomar, är skriven av Astrid Schlytter och Devin Rexvid.
Bibbinstruments analys

husmanskost wiki
tatuoitu lakimies
böcker om fordon
immunicum aktieägare
blodgas tolkning base excess

När handen slår för ögonen som ser - En kvalitativ studie om

Det retrospektiva fallet då en flicka mördades visade att interna familjekonflikter i kombination med rädsla för förlust av manlig makt och anseende låg bakom konfliktens förlopp. av tidigare internationell och nordisk forskning. Bearbetningsprocessen tog avstamp i studien ”Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext” av Astrid Schlytter och Hanna Linell, på grund av likheterna framförallt i teoretiska men också i metodologiska avseenden. En svensk studie (24), där målgruppen var flickor 13-18 år omhändertagna enligt Lagen om Vård av Unga (LVU) (25), beskriver hur föräldrar, syskon och kusiner utövar psykiskt våld mot flickorna som deltog i studien. Flickorna är också utsatta för fysiskt våld framför allt av pappan (70 %), 46 % är utsatta av modern och 23 % av en hedersrelaterade våldet och förtrycket, kanske en klasskamrat, ditt barns kompis eller en 1 www.manskligarattigheter.gov.se 2 Shlytter, Astrid & Linell, Hanna.

Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholm stad - Insyn

En svensk studie (24), där målgruppen var flickor 13-18 år omhändertagna enligt Lagen om Vård av Unga (LVU) (25), beskriver hur föräldrar, syskon och kusiner utövar psykiskt våld mot flickorna som deltog i studien. Flickorna är också utsatta för fysiskt våld framför allt av pappan (70 %), 46 % är utsatta av modern och 23 % av en hedersrelaterade våldet och förtrycket, kanske en klasskamrat, ditt barns kompis eller en 1 www.manskligarattigheter.gov.se 2 Shlytter, Astrid & Linell, Hanna. (2008).

FoU-Nordväst  Create Close. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: En studie av omhändertagna flickor 2008 (Swedish)Report (Other academic)  Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : en studie av omhändertagna flickor. Book. Publisher: FoU Nordväst i Stockholms län. Publication date:.