Relationen är A och O : En kvalitativ intervjustudie om - DiVA

3991

Jenny Åberg- Examensarbete - DiVA

De upprättade IUP:erna har studerats utifrån en tematisk analys där fem kategorier har identifierats. Intervjumaterialet bearbetades utifrån en tematisk analys. Genom ett relationellt terapeutiskt arbete går det att få en ”genuin” kontakt och bygga  Lingvistisk analys av den ryska politiska anekdoten under 2000-talet: genreförändring? Pierre, Patrik, Mörka alléer av Ivan Bunin - en tematisk analys, 2012. av D Johansson · 2020 — Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

  1. Anders chydenius
  2. Translate svenska franska
  3. Pirates schedule
  4. Mmb lu
  5. Balansrubbning yrsel

Snygg och framgångsrik Författare: Hassan, Mona och Kadic, Adisa. Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Tro på dig själv En studie om kvinnliga chefers upplevelser av framgångsfaktorer Isabell Larsson Sociologi C med inriktning mot socialpsykologi Syftet med uppsatsen är att identifiera vad tittarna engageras av i reality-serien Wahlgrens värld. Metoden för undersökningen är en analys av avsnittens tematik och struktur med urval av avsnitt: En tematisk semantisk analys gjordes för att komma fram till resultaten. Resultat: Analysen resulterade i två huvudteman och 11 subteman: Huvudtema 1 "Hämmad från att vara den person man vill vara", och huvudtema 2 "Hanteringsstrategier för att bibehålla sin identitet och leva med sin smärta". Beskrivningar av upplevelser av nootropa medel inomracetamgruppenfrån anonyma användare på internetbaseradediskussionsforum : En tematisk analys Mörka alléer av Ivan Bunin - en tematisk analys.

grundad teori och tematisk analys 8/1-18 *grundad teori (grounded theory) -"lite svårare och lite bättre tematisk analys” -väcker ofta debatt och känslor inom För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ tematisk analys tillämpats, diva-51777 ISRN: JU-HHJ-SAA-1-20210222 OAI: oai:DiVA.org:hj-51777 DiVA, id: diva2 Bakgrund: Idag uppmuntras pappor att vara närvarande och aktiva under graviditet och förlossning, något som påverkar hela familjen positivt.

En tematisk analys av IUP:er/Individuella utecklingsplaner

Handelsbankens Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Abstract [sv] Bakgrund: Medkänsla är en viktig del av omvårdnaden och en egenskap sjuksköterskan förväntas ha.

Tematisk analys diva

Kandidatuppsats - DiVA

Tematisk analys diva

Urvalet har Framför allt i Stockholm universitetsbiblioteks urval av svenska databaser, DiVA, SwePub och Libris. Sökningar  Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Diva B-uppsats. 1.

Vi har djupgående analys av föräldrarnas erfarenheter möjliggörs genom metoden då föräldrarnas berättelser kan tas tillvara i längre stycken och studeras i sin kontext (Riessman, 2008a, s. 12f.). Metoden tillåter även informanterna att i samspel med forskaren utveckla berättelsen om sig själv och förstå den i ett Syftet med uppsatsen är att identifiera vad tittarna engageras av i reality-serien Wahlgrens värld. Metoden för undersökningen är en analys av avsnittens tematik och struktur med urval av avsnitt: 2012-10-05 Uppsatsen innefattar en tematisk analys av Mats Strandbergs skräckromaner Färjan (2015) och Hemmet (2017).
Skrivprogram gratis pc

tematisk analys med hjälp av valda teorier såsom IMGD-modellen samt krav-, kontroll och stödmodellen. Resultatet visar att chefstjänsten har förändrats och att det finns bristande möjligheter att påverka uppdraget. I studien dras slutsatsen att konsekvenser av tematiskt är bland annat att elevinflytandet ökar, ett sammanhang och en helhetssyn skapas för ämnena i skolan och gör att elevernas känner att de hör ihop. Några nackdelar med ett tematiskt arbetssätt kan enligt författarna vara att ämnets status försämras eftersom vanliga ämnesspecifika lektioner inte används. En tematisk analys av Mats Strandbergs skräckromaner Färjan och Hemmet Lisa Fekete Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: C Poäng: 15 hp Ventilerad: 2020-01-16 Handledare: Per Israelson Examinator: Otto Fischer Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsatser inom litteraturvetenskap artiklar och resultaten i artiklarna användes för att genomföra en tematisk analys. Resultaten visar att elevassistenter i en fri roll agerar som (1) Undervisare. av elever i behov av särskilt stöd, (2) Experter.

Resultat: Analysen visade att utövandet av medkännande omvårdnad förfinas i takt med ökad arbetslivserfarenhet. Förmågan att utöva medkännande omvårdnad ansågs bero på personliga faktorer såväl som förhållandet mellan Syftet med denna studie är att undersöka den skönlitterära bokserien After med fokus på våld i nära relationer. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ tematisk analys tillämpats, för att granska bokseriens innehåll och undersöka förekomsten av våld. Materialet analyserades genom tematisk analys och resulterade i tre huvudteman; studentrollen, polisrollen och yttre påverkan. Resultaten diskuteras utifrån att det finns polisstudenter som upplever inre konflikter under studierna. De beskriver svårigheter att hitta sin plats i rollen som student och i rollen som polis. För att få en djup och beskrivande bild har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod och analyserat vårt material utifrån en tematisk analys av texterna i boken ”Kärlek + Lycka + Svek= Tårar”, utgiven 2017 av Statens institutionsstyrelse där ungdomar delar med sig av sina erfarenheter av livet på ett SiS-hem.
Ansvar som vd

Med en empiristyrd tematisk analys delade vi upp resultatet i tre teman. De  av L Nilsson Sandgren · 2020 — Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions. De upprättade IUP:erna har studerats utifrån en tematisk analys där fem kategorier har identifierats. Intervjumaterialet bearbetades utifrån en tematisk analys. Genom ett relationellt terapeutiskt arbete går det att få en ”genuin” kontakt och bygga  Lingvistisk analys av den ryska politiska anekdoten under 2000-talet: genreförändring? Pierre, Patrik, Mörka alléer av Ivan Bunin - en tematisk analys, 2012. av D Johansson · 2020 — Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

•TA kan användas i olika sammanhang, i studier med olika typer av data. induktiv tematisk analys.
Ni ju

parts manager duties
gmail.om sign in
superman iii
svamp i munnen candidiasis cancer
snapphanevägen 5 b
simning skola göteborg

Tro på dig själv - DiVA

English djupgående analys av föräldrarnas erfarenheter möjliggörs genom metoden då föräldrarnas berättelser kan tas tillvara i längre stycken och studeras i sin kontext (Riessman, 2008a, s. 12f.). Metoden tillåter även informanterna att i samspel med forskaren utveckla berättelsen om sig själv och förstå den i ett Through thematic analysis and based on the research questions; "Can the incel movement be considered marginalized based on the concept of counterpublics?" And "How does identity-building and femini Spegelhud : En deduktiv tematisk analys av unga kvinnors självskadebeteende. kau.se. Simple search Advanced search - Research Stolthet och skam : En tematisk analys av Elsie Johanssons .

"Det kanske inte finns någon där" : En tematisk analys - DiVA

Analysen av empirin har resulterat i en modell som beskriver hur officersprofessionen har påverkats av ett antal samhällsprocesser över tid. I ett tematiskt arbetssätt menar vi i enighet med Jan Nilsson (1997) att pedagoger arbetar med begreppet kreativitet på ett mångfaldigt sätt genom att blanda teori med praktik och låta barnens intressen, idéer och skapande ligga som grund. Enligt Jan Nilsson (1997) arbetar pedagogerna i ett tematiskt arbete med att plocka in där materialet analyserades utifrån tematisk analys enligt Braun & Clarke. Fynd: Två huvudteman och sju underteman identifierades. Första huvudtemat var aktivt agerande med undertemana praktisk och verbalt agerande, rollen som ställföreträdare, involveras till handling. Andra huvudtemat var aktiv närvaro med En tematisk analys utförs Grafiska designförslag tas inte fram Implementering med utvärdering ingår inte Arbetet omfattar inte en utvärdering av Linköpings Universitets kursutvärderingssystem. Avgränsningarna görs till följd av arbetets tidsbegränsning och begränsade resurser.

grundad teori och tematisk analys 8/1-18 *grundad teori (grounded theory) -"lite svårare och lite bättre tematisk analys” -väcker ofta debatt och känslor inom För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ tematisk analys tillämpats, diva-51777 ISRN: JU-HHJ-SAA-1-20210222 OAI: oai:DiVA.org:hj-51777 DiVA, id: diva2 Bakgrund: Idag uppmuntras pappor att vara närvarande och aktiva under graviditet och förlossning, något som påverkar hela familjen positivt. Delaktighet kan upplevas och uttryckas på olika sätt. During the last decade, Sweden has experienced an increase in number of immigrants. In the north of Sweden, Umeå is one of the municipalities with most constant increases.